Sağlık Uygulama Tebliği’nin “4.1.5-Elektronik Reçete Uygulaması” Maddesi Hakkında

Sağlık Uygulama Tebliği’nin “4.1.5-Elektronik Reçete Uygulaması” Maddesi Hakkında

Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin “2018/1 Ek Protokol” 01/04/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 16/04/2018 tarihinde Kurum ile TEB arasında karşılıklı mutabakat ile imzalanmış olup, değişikliğin dokuzuncu maddesinde;

“Protokolün 3.2.15.6. numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;

“3.2.15.6. E-reçete düzenlenememe gerekçesinin reçetede bulunmamasında eczacının herhangi bir sorumluluğu yoktur.” şeklinde ve değişikliğin onuncu maddesinde;

“Protokolün 3.3.1. numaralı maddesinin;

“Reçete üzerinde” başlığı altında yer alan “14. Manuel reçetelerde e-reçete düzenlenememe gerekçesinin bulunmaması,” hükmü kaldırılmıştır.” şeklinde düzenlemeler yapılmıştır.

Sağlık Uygulama Tebliği’nin “4.1.5- Elektronik reçete uygulaması” maddesi ise;“(5) MEDULA sisteminin ve/veya sağlık hizmet sunucusuna ait sistemin çalışmaması nedeniyle e-reçetenin düzenlenememesi halinde manuel olarak düzenlenen reçete üzerinde e-reçete olarak düzenlenememesine ilişkin “Sistemlerin çalışmaması nedeniyle e-reçete düzenlenememiştir” ibaresi kaşe ya da el yazısı şeklinde belirtilmeli ve bu ibare reçeteyi düzenleyen hekim tarafından onaylanmalıdır. (Yukarıda tanımlanmış olan istisnai hallerde düzenlenen manuel reçetelerde bu ibare aranmayacaktır.)” hükmüne haizdir.

Söz konusu Ek Protokol maddeleri ile SUT’ un ilgili maddesinde görülen çelişki nedeni ile tereddütler yaşanmaması adına SGK’ya gönderdiğimiz görüş talebi yazımız ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Meslektaşlarımıza önemle duyurulur.

EK: SGK’ya Gönderilen Yazımız

ANKARA ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU