“Takrolimus” ve “Zoledronik Asit” Etken Maddeli İlaçlarda SGK Tarafından Yapılan Referans Fiyat Grubu Düzenlemeleri

“Takrolimus” ve “Zoledronik Asit” Etken Maddeli İlaçlarda SGK Tarafından Yapılan Referans Fiyat Grubu Düzenlemeleri

SGK tarafından İlaç Geri Ödeme Komisyonu kararlarına istinaden Bedeli Ödenecek İlaçlar listesinde SUT’un;

“4.4.2 - Eşdeğer ilaç uygulaması

(1) Eşdeğer ilaç uygulaması; sınırlandırılmış bir terapötik eşdeğerlik olarak, aynı endikasyon için kullanılabilecek aynı etken maddeyi içeren ürünlerin benzer dozaj formları arasında fiyat karşılaştırması temelinde; aynı eşdeğer gruplarda ya da aynı fiyat karşılaştırması temelinde ancak eczane ikamesi açısından ayrı eşdeğer gruplarda yer alması esasına dayanır.” hükmü gereği “TR003B” referans fiyat grubu içerisinde bulunan takrolimus etken maddeli ilaçlar Medula Sisteminde aynı eşdeğer tablosunda bulunmamasına rağmen, referans fiyat grupları aynı olduğundan ödenecek bedellerinin hesaplanmasına bu ilaçlar birlikte değerlendirilmekteydi. Aynı şekilde “TR-026A” referans fiyat grubu içerisinde bulunan zoledronik asit etken maddeli ilaçlar da aynı yöntem izlenmekteydi.

SGK tarafından “Olağanüstü İlaç Geri Ödeme Komisyonu” kararlarına istinaden Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde yapılan düzenlemeler ile ekte bilgilerinize sunulan ve 25.04.2018 (Bugün) tarihinde yürürlüğe giren düzenlemelerin yer aldığı listede “Takrolimus” ve “Zoledronik asit” etken maddeli ilaçlarda “TR003B” ve “TR-026A” referans fiyat grubu kodları kaldırılmıştır.

Kurum duyurusu ve eki listeye ekteki linklerden ulaşılabilmektedir.

Meslektaşlarımıza önemle duyurulur.

EK-1: 20180424 SGK Duyurusu

EK-2: 20180424 Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemeler

ANKARA ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU