Sosyal Güvenlik Kurumu Teşviklerinin Cari Dönem ve Geçmiş Dönem Uygulanması Hk.

Sosyal Güvenlik Kurumu Teşviklerinin Cari Dönem ve Geçmiş Dönem Uygulanması Hk.

Değerli Meslektaşlarımız;

“6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile 687 sayılı KHK'da bahsi geçen işverenlere destek amacıyla çıkarılan SGK teşviklerinin incelenmesi, teşviklerden yararlanma süreleri ve koşulları, cari ay ile geçmiş yıllar itibariyle faydalanılmayan teşvik miktarlarının belirlenmesi konuları ile ilgili Türk Eczacıları Birliği Mali Müşavirlik danışmanları tarafından hazırlanan bilgilendirme yazısı ektedir.

Meslektaşlarımıza önemle duyurulur.

EK: Bilgilendirme Yazısı

ANKARA ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU