T.C. Sayıştay Başkanlığı İle Türk Eczacıları Birliği Arasında Protokol İmzalandı

T.C. Sayıştay Başkanlığı İle Türk Eczacıları Birliği Arasında Protokol İmzalandı

"6085 sayılı Sayıştay Kanununun 63 üncü maddesi delaletiyle 2797 sayılı Yargıtay Kanununun 64 üncü maddesi" gereğince,

T.C. Sayıştay Başkanlığı ile Türk Eczacıları Birliği arasında 17.04.2018 Salı günü “T.C. Sayıştay Başkanlığı Mensupları Ve Bakmakla Yükümlü Oldukları Aile Fertlerinin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol” Sayıştay Başkanlığı Binasında düzenlenen bir törenle imzalanmıştır.

Protokol metni ekte yer almakta olup, bilgilerinize sunarız.

Meslektaşlarımıza önemle duyurulur.

EK: TEB Sayıştay Protokol Metni

ANKARA ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU