Ankara Eczacı Odası 2018 Seçimsiz Olağan Genel Kurul Duyurusu

Ankara Eczacı Odası 2018 Seçimsiz Olağan Genel Kurul Duyurusu

Sayın Meslektaşım,

6643 Sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanununun 8. Maddesi gereğince Odamızın 2018 yılı Seçimsiz Olağan Genel Kurul Toplantısı çoğunluklu olarak 07 Eylül 2018 Cuma Günü saat 10:00'da Ankara Eczacı Odası Binası bünyesindeki 4. Kat konferans salonunda (Olgunlar Cad. No:32 Kızılay/ANKARA) çoğunluk sağlanamadığı takdirde, 08 Eylül 2018 Cumartesi Günü saat 10:00'da aynı adreste çoğunluğa bakılmaksızın aşağıda bildirilen gündemle toplanacaktır.

Bilgilerinizi ve katılımınızı önemle rica ederim.

 

 

GÜNDEM

 1. Açılış
 2. Kura ile Tasnif Kurulu'nun belirlenmesi
 3. Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçimi
 4. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
 5. Açılış Konuşmaları
 6. Yönetim Kurulu Çalışma Raporu ve Mali Rapor'un okunması
 7. Denetleme Kurulu Raporu'nun okunması
 8. Raporların görüşülmesi
 9. Raporların ayrı ayrı ibrası
 10. 2019 yılı tahmini bütçenin sunuluşu ve onaylanması
 11. Dilek ve Öneriler
 12. Kapanış
ANKARA ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU