Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların (YN ÖKC) Entegrasyon İşlemleri Hakkında

Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların (YN ÖKC) Entegrasyon İşlemleri Hakkında

Değerli Meslektaşlarımız;

30.09.2017 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 483 Sıra nolu Tebliğin 8.Maddesinin 3. Fıkrası’nda:

"(3) Perakende mal ve hizmet satışlarının gerçekleştirilmesinde yararlanılan satış uygulama yazılımları ile bunların üzerinde çalıştığı bilgisayar vb. donanımların (sipariş alma işlemlerinde kullanılan mobil el terminalleri ile sipariş bilgilerini gösteren ve mali geçerliği olmayan fiş veya belgeler üreten cihazlar dahil) YN ÖKC'lerle bağlantı ve iletişiminin "Gelir İdaresi Başkanlığı ÖKC-Harici Donanım ve Yazılım Haberleşme Protokolü GMP-3" dokümanında belirtilen iletişim protokolüne göre gerçekleştirilmesi zorunlu olup, YN ÖKC'leri kullanan mükelleflerin de söz konusu harici yazılım ve donanımların YN ÖKC'lerle entegre ve bağlantılı yapıda kullanılmasını temin etmek için YN ÖKC yetkili servislerine başvurup gerekli bağlantıları, en geç 1/4/2018 tarihine kadar yaptırmaları ve bu şekilde kullanmaları zorunludur." denilmektedir.

Mağduriyet yaşanmaması için, meslektaşlarımızın eczanelerinde kullandıkları eczane otomasyon sistemlerini YN ÖKC ile en kısa sürede entegre etmeleri önem arz etmektedir.
Gelir İdaresi Başkanlığı ile görüşmeler devam etmekte olup meslektaşlarımıza önemle duyurulur.

Türk Eczacıları Birliği'nin konu ile ilgili duyurusu için tıklayınız.

ANKARA ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU