Satış Hasılat Bilgilerinin İlaç Takip Sistemine Girişi Hakkında

Satış Hasılat Bilgilerinin İlaç Takip Sistemine Girişi Hakkında

Değerli Meslektaşlarımız;

Bilindiği üzere Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmeliğin 16. maddesinin 1. fıkrası;

“(1) Serbest eczanelerde, yıllık seksen bin reçete sayısının veya yıllık üç milyon Türk Lirası tutarında cironun aşılması halinde ikinci eczacı çalıştırılması zorunludur” şeklindedir.Buna göre ikinci eczacı çalıştırması gereken eczanelerin belirlenebilmesi amacıyla meslektaşlarımızın KDV Hariç ciro bilgilerini İlaç Takip Sistemi (İTS) üzerinden beyan etmesi gerekmektedir. 

İTS üzerinde yer alan hasılat girişi ekranı 01/04/2018 tarihinde açılacaktır. İTS üzerinde yer alan hasılat girişi ekranı vasıtasıyla hasılat bilgilerinin 30/04/2018 tarihine kadar girilmesi gerekmektedir. Bu tarihe kadar ciro bilgilerini beyan etmeyen eczacıların İTS’ye erişimi, cironun beyan edildiği tarihe kadar geçici olarak engellenecektir. 2018 yılında açılan eczaneler ile ilgili olarak 2017 yılı cirosu “0” olarak beyan edilecektir.

Meslektaşlarımıza önemle duyurulur.

EK: TİTCK Duyurusu

ANKARA ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU