Renkli Reçete Sistemi Üzerinden Tanzim Edilecek Kontrole Tabi Reçeteler ile İlgili Dikkat Edilecek Hususlar

Renkli Reçete Sistemi Üzerinden Tanzim Edilecek Kontrole Tabi Reçeteler ile İlgili Dikkat Edilecek Hususlar

Değerli Meslektaşlarımız;

Türkiye İlaç Ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) resmi internet sayfasında 06/03/2018 tarihli duyuru ile Renkli Reçete Sistemine geçiş sürecinde bahisle projenin üçüncü fazında, ekte sunulan 05/03/2018 tarihli ve E.672 sayılı 2018/1 sayılı Genelge gereği normal reçete ile verilmesi gereken izlemeye tabi ilaçlar için, 01/04/2018 tarihinden itibaren Renkli Reçete Sistemi üzerinden yazılacağına dair duyuru yayınlanmıştı.

Renkli Reçete Sistemi üzerinden yazılacak kontrole tabi ilaçların reçeteleri ile ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

 

Elektronik Reçete:

Matbu Reçete:

EK: Normal Reçete İle Verilmesi Gereken İzlemeye Tâbi İlaçlar Listesi

ANKARA ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU