2017 yılı Satış Hasılatlarının Odamıza Teslimi Hakkında

2017 yılı Satış Hasılatlarının Odamıza Teslimi Hakkında

Değerli Meslektaşlarımız;

Bilindiği üzere “Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol” ün 7.15 numaralı maddesinde “…Eczanenin yapacağı indirim oranının tespiti amacıyla Protokolün eki (EK-5) formunun bir örneği Kurum taşra teşkilatına ibraz edilecektir.” hükmü geçmektedir.  

Buna göre meslektaşlarımızın ekte yer alan 2017 yılı Eczane Bilgi Formlarının (2017 yılı satış hasılatı) Vergi Dairesi onaylı asıllarının 14 Nisan Cumartesi günü Saat 14:30'a kadar Odamız personeli Ecz. Filiz Yördem ATALAY'a teslim etmeleri gerekmektedir.

Meslektaşlarımıza önemle duyurulur.

Not: Bilgi formu üzerinde "eczane sicil no, kaşe ve imza" bulunması gerekmektedir.

Hasılat bilgilerinde değişiklik olan meslektaşlarımızın bilgi formu ekine dilekçe eklemeleri gerekmektedir.

EK: EK-5 Formu

ANKARA ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU