Yüksek İskonto Talep Eden Kurumlar Hakkında

Yüksek İskonto Talep Eden Kurumlar Hakkında

Değerli Meslektaşlarımız;

Bazı kurumların meslektaşlarımız ile Kamu Kurum İskontosu üzerinden artı indirim isteyerek anlaşma yapmak istemesi üzerine Türk Eczacıları Birliği’ne bilgi verilmiş ve konu ile ilgili görüş istenmiştir. 

6643 Sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanunu’nun, TEB Merkez Heyeti’nin görevlerinin tanımlayan 39. Maddesinin (j) bendi “Eczanelerden sağlık hizmeti satın alacak bütün kamu ve özel kurum ve kuruluşlarla anlaşmalar yapmak, imzalanan protokole uygun tip sözleşmeleri bastırmak ve belirleyeceği bedel karşılığı eczanelere dağıtmak” hükmü gereğince, Merkez Heyetimiz tarafından, kurum ve kuruluşlar ile uygun şartlarda protokol imzalanması yönünde gerekli çalışmalar yürütülmektedir.

Buna göre bu tip anlaşmaları imzalayan meslektaşlarımız hakkında 6643 Sayılı Kanun kapsamında gerekli işlemler yapılacaktır.

Bilgilerinize önemle sunarız.

EK: TEB'den Gelen Yazı

ANKARA ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU