Geçici Koruma Altındaki Yabancılara Ait Reçetelerin Faturalandırılması Hakkında

Geçici Koruma Altındaki Yabancılara Ait Reçetelerin Faturalandırılması Hakkında

Geçici koruma kapsamındaki yabancılara ait sağlık hizmetlerinin bedellerinin, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından ödeneceği konusunda 16.03.2018 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan Yönetmelik değişikliği sonrasında, AFAD Başkanlığı tarafından Türk Eczacıları Birliği’ne gönderilen yazı ile,

“16.03.2018 tarihi ve sonrasına ait faturaların Göç İdaresi Genel Müdürlüğü adına düzenleneceği ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından ödeneceği,

16.03.2018 tarihi öncesine ait faturaların İl Valiliği adına düzenleneceği ve AFAD tarafından ödeneceği”,

bildirilmiş ve konu 17.03.2018 tarihinde TEB’in resmi internet sayfasında duyurulmuştu.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 19.03.2018 tarihinde Medula’da yayınlanan, “eczanelerin elinde beklettiği 15.03.2018 dönemi ve öncesi faturaların önümüzdeki reçete teslim döneminde ivedilikle Ertuğrul Gazi SSGM’ne gönderilmesi gerektiği” hakkındaki duyuru da TEB’in resmi internet sayfasında duyurulmuştu.

Medula Duyurusu sonrasında, 01.03.2018-15.03.2018 tarihleri arasında karşılanan reçeteler için Medula Sistemi üzerinden fatura sonlandırma işleminin yapılamaması üzerine, Medula Sisteminde buna uygun şekilde düzenleme yapılması ve eczacılarımız tarafından 01.03.2018-15.03.2018 dönemine ait reçetelerle ilgili olarak ne şekilde işlem yapılması gerektiği konusuna açıklık getirilmesi hakkındaki TEB’in talebinin, 21.03.2018 tarihli yazı ile Sosyal Güvenlik Kurumuna iletildiği bildirilmiştir.

Mart ayına ait reçetelerin faturalandırma işlemleri ile ilgili olarak net bir açıklama yapılması beklenmekte iken, gelinen noktada, ilgili Kurumlar olan SGK, AFAD ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce halen bir açıklama yapılmadığından; TEB tarafından, Mart ayına ait reçetelerinin teslim süresinin uzatılmasının Sosyal Güvenlik Kurumundan talep edildiği bildirilerek, Kurumlar tarafından faturalandırma işlemlerinin ne şekilde yapılacağına dair açıklama yapılmasının ardından meslektaşlarımıza gerekli bilgilendirmenin yapılacağı duyurulmuştur.

Meslektaşlarımıza önemle duyurulur.

EK-1: TEB Tarafından Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne Gönderilen Yazı

EK-2: TEB Tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna Gönderilen Yazı

ANKARA ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU