TİTCK Tarafından “Hasılat Girişi Verilerinin Düzeltilmesi” Hakkında Yayınlanan Duyuru

TİTCK Tarafından “Hasılat Girişi Verilerinin Düzeltilmesi” Hakkında Yayınlanan Duyuru

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç Ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından 12/04/2018 tarihinde resmi internet sayfasında “Hasılat Girişi Verilerinin Düzeltilmesi” hakkında bir duyuru yayımlanmıştır.

Duyuruda “Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik’in 16’ıncı maddesinin birinci fıkrası doğrultusunda ikinci eczacı çalıştırması gereken eczanelerin belirlenebilmesi amacıyla ciro bilgilerinin beyan edilmesi için İlaç Takip Sistemi (İTS) üzerinde yer alan hasılat girişi ekranının 01.04.2018 tarihinde açılacağı, İTS üzerinde yer alan hasılat girişi ekranı vasıtasıyla hasılat bilgilerinin 30.04.2018 tarihine kadar girilmesinin gerekmekte olduğunun Kurumun resmi sitesinden duyurulduğundan” bahisle;

Söz konusu tarihler arasında eczacılar tarafından hasılat girişlerinde hatalı girişler yapıldığı bilgisinin taraflarına ulaştığından, hatalı girişlerin düzeltilebilmesi için;

şeklinde işlem basamakları anlatılmıştır.

Meslektaşlarımıza önemle duyurulur.

ANKARA ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU