SGK ile TEB Arasında İlaç Temini Ek Protokolü ve Tıbbi Malzeme Temini Ek Sözleşmesi İmzalandı

SGK ile TEB Arasında İlaç Temini Ek Protokolü ve Tıbbi Malzeme Temini Ek Sözleşmesi İmzalandı

Türk Eczacılar Birliği resmi internet sitesinden yayınlanan duyuru ile;

“Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türk Eczacıları Birliği arasında sürdürülen, Serbest Eczanelerden İlaç Temini protokolü ve Tıbbi Malzeme Temini sözleşmesi revizyon görüşmeleri sonuçlandığı,

Serbest Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin 2018/1 Ek Protokol ve Serbest Eczanelerden Tıbbi Malzemelerin Temini Ek Sözleşmesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında düzenlenen bir törenle, 16 Nisan 2018 Pazartesi günü T.C.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Jülide Sarıeroğlu, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Sayın M.Selim Bağlı ile Türk Eczacıları Birliği Başkanı Ecz. Erdoğan Çolak tarafından imzalandığı,

Ek protokol ve Ek sözleşmenin; Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü Dr. Mustafa Özderyol, Sosyal Güvenlik Kurumu Strateji Geliştirme Başkanı Dr. Muhiddin Şahin, Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Sözleşme ve Uygulama Daire Başkanı Fatih Sarıoğlu, Sosyal Güvenlik Kurumu bürokratları ile, Türk Eczacıları Birliği Başkanı Ecz. Erdoğan Çolak, Türk Eczacıları Birliği Genel Sekreteri Ecz. Arman Üney, Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti Üyesi Ecz. Mine Erdoğan, Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti Üyesi Ecz. Cem Mercül, Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti Üyesi Ecz. Serdar Türkaydın, Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti Üyesi Ecz. Ümran Pelenkoğlu, Türk Eczacıları Birliği Denetleme Kurulu Başkanı Ecz. Aylin Yalçınkaya, Türk Eczacıları Birliği Denetleme Kurulu Üyesi Ecz. H.Vural Tunalı’nın katıldığı törende imzalandığından” bahisle,

Protokol ve Sözleşme revizyonu metinleri ile, revizyonlar ile yapılan değişikliklerin ayrıntılı tablosu meslektaşlarımızın bilgisine sunulmuştur.

Meslektaşlarımıza önemle duyurulur.

EK-1: İlaç Temini Ek Protokol Metni

EK-2: Tıbbi Malzeme Temini Ek Sözleşme Metni

EK-3: İlaç Temini Protokolünde Yapılan Değişikliklerin Ayrıntılı Tablosu

EK-4: Tıbbi Malzeme Sözleşmesinde Yapılan Değişikliklerin Ayrıntılı Tablosu

ANKARA ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU