E-Faturaya Geçen Eczanelerimizin Dikkatine

E-Faturaya Geçen Eczanelerimizin Dikkatine

Vergi Usul Kanununun 231. maddesinin 5. bendi “Fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenlenir. Bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır.” hükmüne haiz olup e-faturaya geçen eczanelerimizin tamamlanan ayın reçetelerini, fatura tarihi ilgili ayın son günü olmak üzere, takip eden ayın ilk yedi günü içinde faturalandırmaları gerekmektedir.

Meslektaşlarımıza önemle duyurulur.

ANKARA ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU