TEB 41. Dönem Merkez Heyeti ve Denetleme Kurulu Görev Dağılımı Hakkında

TEB 41. Dönem Merkez Heyeti ve Denetleme Kurulu Görev Dağılımı Hakkında

Türk Eczacıları Birliği 41.Olağan Büyük Kongresi 16-19 Kasım tarihlerinde gerçekleşmiş ve Türk Eczacıları Birliği Kurullarının seçimi tamamlanmıştır.

Göreve gelen 41.Dönem Merkez Heyeti ve Denetleme Kurulu 23 Kasım 2017 tarihinde ilk toplantısını gerçekleştirmiş ve görev dağılımı yapmıştır.

Türk Eczacılar Birliği Merkez Heyeti ve Denetleme Kurulu'na yeni dönemlerinde başarılar dileriz.

EK: TEB 41. Dönem Merkez Heyeti ve Denetleme Kurulu Görev Dağılımı

ANKARA ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU