Resmi Tatil Günlerinde Yazılan Acil Reçeteleri Hakkında

Resmi Tatil Günlerinde Yazılan Acil Reçeteleri Hakkında

Değerli meslektaşlarımız;

Son zamanlarda özel hastanelerden resmî tatil günlerinde yazılan reçetelerin nöbetçi eczaneler tarafından karşılanmadığına dair yoğun şikayetler gelmektedir.

Bilindiği üzere T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından 27.09.2016 tarihinde yayımlanan duyuru ile 01.10.2016 tarihinden itibaren Sağlık Uygulama Tebliğinde belirtilen istisnalar hariç olmak üzere sadece “Güvenli Elektronik İmza” ile e-reçete düzenlenebileceği, mağduriyetlerin yaşanmaması için gerekli önlemlerin ilgili tüm kişiler, özel veya kamu tüm kurum/kuruluşlar tarafından alınması gerektiğini ve bahsi geçen istisnai durumları içeren Sağlık  Uygulama Tebliğinin 4.1.5 - Elektronik reçete uygulaması Maddesinin 3.fıkrasını Oda sayfamızda 04.10.2016 tarihinde duyurmuştuk.

Ayrıca Danıştay 15.Dairesinin 2014/3221 Esasına kayden açılan dava sonucu verilen 2016/1655 sayılı karar ile ilgili özel sağlık hizmet sunucuları tarafından resmî tatil günlerinde yazılan reçetelerin provizyon numarası alabilmesi ile ilgili kararı 21.07.2016 tarihinde duyurmuştuk.

Manuel reçete üzerinde "Acil" kaşesi bulunması yeterlidir. Doktorun kaşesinde bulunan "Acil Hekimi" ibaresi tek başına yeterli olmayıp, "e-reçete yazılamamıştır" ibaresine gerek yoktur.

Bahsi geçen reçeteler karşılanırken bu hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.

Meslektaşlarımıza önemle duyurulur.

ANKARA ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU