Medula Provizyon Sisteminde Aktiflenen İlaçlar Hakkında

Medula Provizyon Sisteminde Aktiflenen İlaçlar Hakkında

Odamız resmi internet sayfasında yayımladığımız duyuru ile Yerelleşme Sürecinde pasife alınacak ilaçlar hakkındaki Kurum duyurusu bilgilerinize sunulmuştu.

Takip eden süreçte Kurum ile yapılan şifahi görüşmelerde Ödeme Komisyonu kararı gereği yirmidört kalem ilacın tekrar aktif ilaç haline getirildiği ve meslektaşlarımızın bu ilaçları karşılayabileceği bilgisi alınmıştır.

Meslektaşlarımıza önemle duyurulur.

ANKARA ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU