Kurum Hekimliklerinde, Belediye Polikliniklerinde, Huzurevi Polikliniklerinde ve Mediko-Sosyal Polikliniklerinde E-Reçete Uygulaması Başlıyor!

Kurum Hekimliklerinde, Belediye Polikliniklerinde, Huzurevi Polikliniklerinde ve Mediko-Sosyal Polikliniklerinde E-Reçete Uygulaması Başlıyor!

Bilindiği üzere SGK resmi internet sayfasında 20.07.2018 tarihinde yayımlanan duyuru ile 01.10.2018 tarihinden itibaren 1. basamak sağlık hizmet sunucularında (Kurum hekimlikleri, Belediye poliklinikleri, Huzurevi poliklinikleri ve Medikososyal poliklinikleri) “Güvenli Elektronik İmzalı” e-reçete uygulamasına geçileceği, 31.07.2018 tarihindeki duyuru ile de 1.basamak sağlık hizmeti sunucularınca yapılacak işlemler duyurulmuş ve Odamız resmi internet sayfasında bilgilerinize sunulmuştu.

Bu duyurulara binaen Kurum 27/09/2018 (Bugün) tarihinde yaptığı duyuru ile 1.basamak sağlık hizmeti sunucularınca yapılan başvurulara göre hekimlerin bilgilerinin Kurum tarafından oluşturulan tesis kodlarına tanımlandığını ve tanımlama yapılan tesis kodlarını belirterek, 01.10.2018 tarihinden itibaren bu tesis kodlarında tanımlı olmayan hekimlerce yazılmış reçetelerin karşılanmayacağını bildirilmiştir.

Ayrıca MEDULA sisteminin ve/veya sağlık hizmet sunucusuna ait sistemin çalışmaması nedeniyle e-reçetenin düzenlenememesi halinde manuel olarak düzenlenen, üzerinde e-reçete olarak düzenlenememesine ilişkin “Sistemlerin çalışmaması nedeniyle e-reçete düzenlenememiştir” ibaresi, kaşe, bilgisayar çıktısı ya da el yazısı şeklinde bulunan ve bu ibarenin reçeteyi düzenleyen hekim tarafından ıslak imza ile onaylandığı manuel reçetelerin sözleşmeli eczanelerce girişine izin verileceği bildirilmiştir.

Kurum Poliklinikleri tesis kodu: 11<İl_Kodu>9901

Belediye Poliklinikleri tesis kodu: 11<İl_Kodu>9900

Huzurevleri tesis kodu: 11<İl_Kodu>9902

Medikososyal Poliklinikleri tesis kodu: 11<İl_Kodu>9918

Meslektaşlarımıza önemle duyurulur.

EK: 27/09/2018 Kurum Duyurusu