TEB Yardımlaşma Sandığı Faiz Oranı Değişim Bilgisi Hakkında

TEB Yardımlaşma Sandığı Faiz Oranı Değişim Bilgisi Hakkında

Piyasa koşullarındaki değişim, bankaların kredilere yönelik faiz uygulamasında ki artış sonucunda, Sandık kaynakları ve olanaklar ölçüsünde, Üyelerimize kullandırılan kredilerin; kullandırım faiz oranı aylık %2,55 olarak yeniden belirlenmiş olup, Türk Eczacıları Birliği Yardımlaşma Sandığı'ndan Türk Ekonomi Bankası aracılığıyla kullandırılacak kredi oranları ve kredi ödeme tablosu yeniden düzenlenmiştir.

Türk Eczacıları Birliği'nden gelen yazı ve ödeme tablosu ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Meslektaşlarımıza önemle duyurulur.

EK-1: TEB'den Gelen Yazı

EK-2: Kredi Ödeme Tablosu

ANKARA ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU