AHBYS’lerin E-reçete İşlemlerinin Pilot Uygulaması

AHBYS’lerin E-reçete İşlemlerinin Pilot Uygulaması

Türkiye İlaç Ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından AHBYS’lerin e-reçete işlemlerinin pilot uygulaması hakkında bir duyuru yayımlanmıştır.

Tüm İl Sağlık Müdürlükleri ve Aile Hekimliklerinin dikkatine yayımlanan duyuruda;

15.05.2018 tarihinde 2018/2 sayılı Genelge ile Bakanlığın kontrolünde ortak bir E-reçete uygulanmasına geçileceğinin duyurulduğundan bahisle, bu kapsamda AHBYS’lerin E-reçete sistemine entegrasyonu için ilk pilot uygulamanın, 26 Eylül 2018 Çarşamba günü itibariyle İzmir’de başlatıldığı belirtilerek, 6 Aralık 2018 tarihinden itibaren pilot uygulamaya Ankara, Konya, Eskişehir ve Çorum illeri de dahil edileceği ifade edilmiştir. Bu tarih itibariyle bahsi geçen illerde görev yapan bütün aile hekimlerinin tüm ilaçları E-reçete (Renkli Reçete) Sistemi kapsamında reçetelendirmesi gerektiği duyurulmuştur.

Meslektaşlarımıza önemle duyurulur.

EK: TEB'in AHBYS’lerin E-reçete İşlemlerinin Pilot Uygulaması Hakkında Yazısı

ANKARA ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU