T.C. Kara Kuvvetleri Komutanlığı Eğitim ve Doktrin Komutanlığı Karargah ve Destek Kıtaları Grup Komutanlığı Birinci Basamak Muayene Merkezi (Balgat) Reçetelerini 2018 Yılı Temmuz-Aralık Döneminde Karşılamak İsteyen Meslektaşlarımızın Dikkatine

T.C. Kara Kuvvetleri Komutanlığı Eğitim ve Doktrin Komutanlığı Karargah ve Destek Kıtaları Grup Komutanlığı Birinci Basamak Muayene Merkezi (Balgat) Reçetelerini 2018 Yılı Temmuz-Aralık Döneminde Karşılamak İsteyen Meslektaşlarımızın Dikkatine

Birinci Basamak Muayene Merkezi Baştabipliği yürütülmekte olan eczane ilaç temini için sözleşme yapmak isteyen meslektaşlarımızın, 26 Haziran 2018 Salı günü mesai bitimine kadar Odamız Personeli Döndü CON’a dilekçe ile başvurmaları ve 28 Haziran 2018 Perşembe günü Saat 14:00’da SGK 2017(Eczacı Odası Aslı Gibidir Onaylı Fotokopisi) sözleşme ve kaşeleriyle birlikte K.K.EDOK BBMM’nde hazır bulunmaları gerekmektedir.

Not: Başvuru tarihi geçtiği takdirde yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

EK: Protokol

ANKARA ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU