T.C. Kara Kuvvetleri Komutanlığı Destek Kıt’alar Grup Komutanlığı Birinci Basamak Muayene Merkezi Polikliniği(Yücetepe) Reçetelerini 2018 Yılı Temmuz-Aralık Döneminde Karşılamak İsteyen Meslektaşlarımızın Dikkatine

T.C. Kara Kuvvetleri Komutanlığı Destek Kıt’alar Grup Komutanlığı Birinci Basamak Muayene Merkezi Polikliniği(Yücetepe) Reçetelerini 2018 Yılı Temmuz-Aralık Döneminde Karşılamak İsteyen Meslektaşlarımızın Dikkatine

K.K.K Destek Kıt’alar Grup Komutanlığı reçetelerini karşılamak isteyen eczacıların İdari Şartnameyi karşılıklı imzalamak üzere SGK(2017) sözleşmelerinin aslı gibidir onaylı fotokopileri ve eczane kaşeleri ile birlikte 22-29 Haziran 2018 tarihlerinde 13:30 – 16:00 saatleri arasında K.K. Destek Kıtaları Grup Komutanlığı Birinci Basamak Muayene Merkezi ve Kara Kuvvetleri Polikliniği’nde(2 Nolu Nizamiye) hazır bulunmaları gerekmektedir.

Birlik İletişim No: (0312) 411 28 38 / 2838 /4466

EK: Protokol

ANKARA ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU