T.C. Genelkurmay Başkanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığı(Bakanlıklar) Reçetelerini 2018 Yılı Temmuz-Aralık Döneminde Karşılamak İsteyen Meslektaşlarımızın Dikkatine

T.C. Genelkurmay Başkanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığı(Bakanlıklar) Reçetelerini 2018 Yılı Temmuz-Aralık Döneminde Karşılamak İsteyen Meslektaşlarımızın Dikkatine

Hava Kuvvetleri Karargah Destek Kıtaları Grup Komutanlığı TSK Birinci Basamak Muayene Merkezi reçetelerini karşılamak isteyen eczacıların 27-28 -29 Haziran 2018 tarihleri arasında 2017 SGK Sözleşmesi (Eczacı Odası Aslı Gibidir Onaylı Fotokopisi), ekteki protokol çıktısı ve Eczacı dışında gidecek olan kişilerin vekaletnameleri ile birlikte Hv.K.Kh.Des.Kt.Grp.K.lığı TSK Birinci Basamak Muayene Merkezi’nde hazır bulunmaları gerekmektedir.

EK: İdari Sözleşme Protokolü

ANKARA ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU