SUT Eki Güncel EK4-A, EK4-B ve EK4-H Listeleri

SUT Eki Güncel EK4-A, EK4-B ve EK4-H Listeleri

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından 05/07/2018 tarihli duyuru ile Sağlık Uygulama Tebliği eki “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi (Ek/4-A)”, “Hastalığa Özel (Doğuştan Metabolik Hastalıklar, Kistik Fibrozis ve İnek Sütü Alerjisi) Diyet Ürünleri ile Tıbbi Mamalar Listesi (Ek/4-B)” ve “Hastanelerce Temini Zorunlu Kemoterapi İlaçları Listesi (Ek/4- H)” nin güncel halleri yayımlanmıştır.

Meslektaşlarımıza önemle duyurulur.

EK-1: SGK Duyurusu

EK-2: SUT Eki Güncel EK4-A, EK4-B ve EK4-H Listeleri

ANKARA ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU