Medula Uygulamaları Hakkında

Medula Uygulamaları Hakkında

SGK Medula Eczane Provizyon sisteminde 05/07/2018 Tarihinde yapılan duyuru ile;

“Majistral ilaç girişinde kullanılan hazır müstahzar ilaçlar için eşdeğer ilaç seçimine imkan sağlayacak kurallara ait düzenlemelerin Medula Eczane Provizyon sisteminde yapıldığı” ve ayrıca “Eczane reçete giriş ekranındaki TEŞHİSLER bölümünün adı UYARI KODU olarak sistemde değiştirildiği” bildirilmiştir.

Meslektaşlarımıza önemle duyurulur.

ANKARA ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU