BİRLİK VE BERABERLİK ZAMANI

BİRLİK VE BERABERLİK ZAMANI

Sevgili Meslektaşlarım;

Öncelikle sizleri saygı ve sevgi ile selamlarım;

Bildiğiniz gibi 2015-2017 dönemine ait Yönetim Kurulunca alınan karar gereği, Genel Kurulumuzun çoğunluklu olarak 9 Eylül 2017 Cumartesi Günü, çoğunluk sağlanamadığı taktirde çoğunluğa bakılmaksızın 16 Eylül 2017 Cumartesi Günü yapılmasına, 17 Eylül 2017 Pazar Günü’ de Eczacı Odamızı 2 yıl süre ile görevlendirilecek Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Haysiyet Kurulu ve Türk Eczacıları Birliği Büyük Kongre Delegelerinin seçimlerinin gerçekleştirilmesine karar verilmişti.

Genel Kurul tarihinden önceki zaman içerisinde, Yönetim Kurulumuzun çalışma raporu ve mali rapor siz değerli meslektaşlarımızın incelemelerine sunuldu.  

Genel Kurulun ilan edildiği tarihte gerçekleştirilen toplantıya 400’den fazla sayıda meslektaşımız katılım sağlamış, 21 meslektaşımız da kürsüde söz alarak çalışma ve mali rapor üzerinde görüşlerini açıklamıştır.  

Seçimlerin yapılacağı Pazar Günü ise 2 liste halinde “seçim yarışı” gerçekleştirilmiş olup; 1836 meslektaşımız gelerek oylarını kullanmışlardır. Oy kullanımı; kapalı zarf, açık tasnif yöntemi ile yapılmıştır.

Seçim sonrası sayım yapılarak Çankaya İlçe Seçim Kurulu tarafından sonuçlar sözlü olarak açıklanmış, üç günlük askı süresi sonrasında, Seçim Kurulundan kesin sonuçlar Ankara Eczacı Odası’ na bildirilerek resmi süreç başlamıştır.

Divan Başkanı Ecz. Sn. Ahmet Cemal TOPLU nezdinde yapılan ilk toplantı ile Ankara Eczacı Odası yönetimsel yapıdaki (Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Haysiyet Kurulu) görev dağılımı gizli oylama ile gerçekleştirilmiştir.

Yeri gelmişken gerek genel kurula gerek seçimlere katılım sağlayan ve mazereti nedeniyle de katılamayan tüm meslektaşlarıma teşekkürü borç bilirim.

Demokrasi kurallarının işlendiği bir seçim sürecini geçtik. Her şey geride, dünde kalmıştır. Bugün; yarınlarımız için, yaşantımıza ve mesleğimize olumlu bakmak, kazanımlar sağlamak adına bundan sonraki sürecin ilk günüdür. Zaman artık birlik beraberlik zamanıdır.

Genel Kurulda sunulan projeleri hayata aktarmak ve tarafımıza verilen görevleri yerine getirmek adına tüm gücümüzle çalışacağız. Bu konuda siz değerli meslektaşlarımızın da desteklerine ihtiyaç duyacağımız kesindir.

Birlik ve beraberlik içerisinde çok güzel günlerin olması en büyük dileğimdir.

“Bir amaca doğru yürürken, kişisel düşünce ve çıkarları bir tarafa bırakarak, el ele vermek icap eder, başarının sırrı budur. Unutulmamalıdır ki bizlerin gerçek görevi; toplumumuzun gelecekteki yüksek menfaatlerini sağlamaya çalışmaktır. “(1923) M. Kemal ATATÜRK

Saygılarımla.

ECZ. SÜLEYMAN GÜNEŞ
BAŞKAN