Götürü Bedel Sözleşmesi Yapan Sağlık Hizmeti Sunucuları Hakkında

Götürü Bedel Sözleşmesi Yapan Sağlık Hizmeti Sunucuları Hakkında

Türk Eczacıları Birliği’nden odamız gönderilen ekteki yazı ile; Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden Tıbbi Malzemelerin Temini Sözleşmesi’nin 4.1.3. Özel haller başlıklı maddesinin a.fıkrasının; “… Ayrıca müstehaklıkları 60 kodu ile sorgulanan ve prim ödemeyen (g,c-1,c-3,c-9 vb) hak sahipleri için (Kurumla götürü bedel sözleşmesi yapan SHS’ler hariç) SUT hükümleri geçerli olup, sevk zincirine uyulması ve reçetelerine sevk belgelerinin de eklenmesi gerekmektedir.” şeklinde düzenlendiğinden bahisle, ilgili maddeye istinaden TEB tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna resmi yazı yazıldığı ve  ilgili maddeye atıf yapılarak sevk zinciri uygulaması ve Kurumla götürü bedel sözleşmesi yapan SHS’ler hakkında bilgi istendiği bildirilmiştir.

Kurumun yazısı ile, Sağlık Bakanlığı ile SGK arasında 2017 Yılı Götürü Bedel Üzerinden Sağlık Hizmeti Alım Sözleşmesi Usul ve Esasları imzalandığı, ayrıca 40 devlet üniversitesi sağlık uygulama ve araştırma merkezi ile de “2017 Yılı Götürü Bedel Üzerinden Sağlık Hizmeti Alım Sözleşmesi Usul ve Esasları” imzalanarak yürürlüğe girdiği bildirilen yazı ve devlet üniversitesi sağlık hizmeti sunucularına ait liste tarafımıza iletilerek ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Meslektaşlarımıza önemle duyurulur.

EK: TEB’den Odamıza Gönderilen Yazı

ANKARA ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU