Ankara İl Emniyet Müdürü Sayın Servet YILMAZ Makamında Ziyaret Edildi

Ankara İl Emniyet Müdürü Sayın Servet YILMAZ Makamında Ziyaret Edildi

Yönetim Kurulu Başkanımız Ecz. Süleyman GÜNEŞ ve Kamu Eczacıları Komisyonu üyemiz Ecz. Ömer Lütfi SUİÇMEZ’in birlikte yapmış oldukları ziyarette; geçmiş yıllarda gerçekleşen eczane gasp olayları ve hırsızlıkların önümüzdeki süreçte olmaması, hali hazırda nöbetçi eczanelerimizin akşamları nöbet saatlerinde emniyet kolluk kuvvetlerinin devriye gezerek huzur ve emniyetin sağlanması ile daha güvenli nöbet tutulmasının sağlanması adına tedbirlerin alınması taleplerimizi iletmişlerdir. Sayın Ankara İl Emniyet Genel Müdürü güvenlik tedbirlerinin zaten alınmış olduğunu, bundan sonra da aynı tedbirlerin artarak devam edeceğini ifade etmiştir. Bu konuda gösterecekleri hassasiyetten dolayı kendilerine şimdiden teşekkür ediyoruz.

Saygılarımızla.

ANKARA ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU