SUT’ta Yapılan Değişiklik Hakkında Karşılaştırma Tablosu

SUT’ta Yapılan Değişiklik Hakkında Karşılaştırma Tablosu

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından, 4 Şubat 2018 tarihinde yapılan Sağlık Uygulama Tebliği’nde değişiklik ile ilgili olarak Odamızca yapılan karşılaştırma tablosu ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Meslektaşlarımıza önemle duyurulur.

EK: 20180204 AEO Karşılaştırma Tablosu

ANKARA ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU