Eligard İsimli İlaç İçin Hazırlanan Sayın Sağlık Mesleği Mensubu Mektubu Hakkında

Eligard İsimli İlaç İçin Hazırlanan Sayın Sağlık Mesleği Mensubu Mektubu Hakkında

Türk Eczacıları Birliği'ne T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan gelen "Eligard İsimli İlaç İçin Hazırlanan Sayın Sağlık Mesleği Mensubu Mektubu Hakkında" konulu, 04.02.2018 tarih ve 23917 sayılı yazı ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Meslektaşlarımıza önemle duyurulur.

EK: Kurum Yazısı

ANKARA ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU