Kesinti Sonrası Reçetelerin Tamamının İncelenmesi İçin SGK'ya Verilecek Dilekçe Hakkında

Kesinti Sonrası Reçetelerin Tamamının İncelenmesi İçin SGK'ya Verilecek Dilekçe Hakkında

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından yayımlanan (8/Mart/2017 tarih 30001 sayılı Resmî Gazete) “Sağlık Hizmeti Sunucularının Faturalarının İncelenmesine Ve Bedellerinin Ödenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” in “Eczane Fatura Eki Belgelerinin Örneklenmesi ve İncelenmesi” başlıklı dördüncü bölümünün “İtirazlar” alt başlıklı on üçüncü maddesi 4. fıkrası gereği Kurumca örnekleme yöntemi ile yapılan inceleme sonucunda tespit edilen kesinti oranının;

a) A ve C grubu reçeteler için %3’ün, B grubu reçeteler için %5’in altında olması halinde yalnızca kesinti yapılan reçetelerin Eczane İtiraz Değerlendirme Komisyonunca incelenmesi için,

b) A ve C grubu reçeteler için %3’ün, B grubu reçeteler için %5’in üzerinde olması halinde,

kesinti yapılan reçetelerin Eczane İtiraz Değerlendirme Komisyonunca incelenmesi ya da Eczane İtiraz Değerlendirme Komisyonuna iletilmeksizin reçete inceleyen birimler tarafından reçetelerin tamamının incelenmesi için itirazda bulunulabilmektedir.

Kavaklıdere SSGM’ye reçetelerin tamamının incelenmesi için itirazda bulunacak eczacılarımızın odamız resmi internet sayfası “Önemli Bilgiler” başlığı altında “Dilekçeler” sayfasından ulaşabilecekleri dilekçe örneğini Kuruma faks çektiklerinde, gönderilen faks dilekçesi ile kurum eczacılarımız işlemi başlatmaktadırlar. Ancak evrakların resmiyete ulaşması için faks çekilen dilekçe aslının kaşeli ve ıslak imzalı olarak Kuruma posta yolu ile göndermeleri veya elden teslim etmeleri önem arz etmektedir.

Meslektaşlarımıza önemle duyurulur.

ANKARA ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU