Güncellenmiş SUT Oda Sayfamızda Yayımlanmıştır

Güncellenmiş SUT Oda Sayfamızda Yayımlanmıştır

Sağlık Uygulama Tebliği’nde yapılan ve 04/02/2018 tarihinde Resmî Gazetede yayımlanan değişikliklere istinaden güncellenmiş olan SUT ve ekleri odamız resmi internet sayfasında “Önemli Bilgiler” başlığı altında bilgilerinize sunulmuştur.

Meslektaşlarımıza önemle duyurulur.

ANKARA ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU