Müstahzar Eklenen Majistral Formüllerin Geri Ödemeleri Hakkında Bilgilendirme

Müstahzar Eklenen Majistral Formüllerin Geri Ödemeleri Hakkında Bilgilendirme

Değerli Meslektaşlarımız;

Türk Eczacıları Birliği’nden tarafımıza gelen ve ekte sunulan bilgilendirme ile, içeriğinde müstahzar bulunan majistral preparatlara ait reçetelerin kontrolü ve geri ödemesinde, SSGM bazında farklı yorumlara bağlı olarak birtakım kesintilerin yapıldığından bahisle;

“Bazı SSGM'ler; majistral ilacın içerisinde yer alan müstahzarlar için, Medula ilaç bilgisinde yer alan süre kısıtlamaları doğrultusunda (Örnek olarak; 1 kutu pomat için 7 gün sınırlaması gibi) işlem yaparak 10 günlük süreyi aşan kutu adedinde müstahzar içeren preparatların, kutu adedinin ve aynı oranda terkipteki diğer maddelerin azaltılması gerektiği gerekçesiyle kesinti yapmakta; bir kısım SSGM'ler ise böyle bir uygulama içinde olmayıp majistral preparat bedelinin tamamını tümünü ödemekte olduğu” ifade edilmiştir.

Konunun, Birlik tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna iletilmesi sonrasında, Kurum tarafından gönderilen cevabi yazı ve TEB’in değerlendirmesi ekte bilgilerinize sunulmuştur.,

EK: TEB Tarafından Gönderilen Yazı

ANKARA ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU