XXIII. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı (BİHAT-2018) Hakkında

XXIII. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı (BİHAT-2018) Hakkında

Değerli Meslektaşlarımız;

9-12 Nisan 2018 tarihlerinde Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı’nın ev sahipliğinde Antalya’da “XXIII. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı (BİHAT-2018)” düzenlenecektir.

Toplantı programı ve katılım ile ilgili bilgiler ekte mevcuttur.

Meslektaşlarımıza önemle duyurulur.

EK: Program

ANKARA ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU