T.C. Danıştay Başkanlığı ile Türk Eczacıları Birliği Arasında Protokol İmzalandı

T.C. Danıştay Başkanlığı ile Türk Eczacıları Birliği Arasında Protokol İmzalandı

24/12/2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 696 sayılı KHK ile 4/2/1983 tarihli ve 2797 sayılı Yargıtay kanununun 64. maddesine eklenen “Danıştay Başkanı, Danıştay Başsavcısı, Başkanvekilleri, daire başkanları ve üyeleri ile bunların emeklileri ve bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin sağlık giderleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin tabi oldukları hükümler ve esaslar çerçevesinde Danıştay bütçesinden ödenir.” ibaresi gereğince,

T.C. Danıştay Başkanlığı ile Türk Eczacıları Birliği arasında 02.03.2018 Cuma günü “Danıştay Meslek Mensupları ve Bakmakla Yükümlü Oldukları Aile Fertlerinin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol” Danıştay Binasında düzenlenen bir törenle imzalanan protokol ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Meslektaşlarımıza önemle duyurulur.

EK: Danıştay ile TEB Arasında İmzalanan İlaç Alımına Dair Protokol Metni

ANKARA ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU