Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde Düzenlenen Reçetelere Dikkat

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde Düzenlenen Reçetelere Dikkat

Son günlerde aldığımız duyumlardan Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde iki hekimin bilgisi bulunan matbu reçeteler (manuel) düzenlenmesi nedeni ile Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 06/10/2017 tarihli duyurusuna istinaden geri ödemelerde problemler yaşandığı anlaşılmaktadır. İlgili duyurunun “15 Ekim 2017 tarihinden itibaren Enfeksiyon Hastalıkları Uzman Hekim onayı gerektiren ilaçlara ilişkin reçeteler haricinde çift hekim imzalı reçete düzenlenmesi durumunda reçetelerin Kurumumuzca geri ödemesi yapılmayacağı” hükmü kapsamında meslektaşlarımızın Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde düzenlenen matbu reçetelerde tek hekim bilgisi bulunması gerekliliğini göz önünde bulundurmaları önem arz etmektedir.

ANKARA ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU