SUT’ta Değişiklik

SUT’ta Değişiklik

Resmî Gazete’nin 5 Temmuz 2018 (Bugün) tarihli ve 30469 sayılı Resmî Gazete’nin mükerrer yayımında Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ve Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı yayımlanmıştır.

Ek-1: Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Ek-2: Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı

ANKARA ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU