Dolutegravir İçeren İlaç İçin Hazırlanan Doktor Bilgilendirme Mektubu Hakkında

Dolutegravir İçeren İlaç İçin Hazırlanan Doktor Bilgilendirme Mektubu Hakkında

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan gelen 06.07.2018 tarih ve 125640 sayılı yazı ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Meslektaşlarımıza önemle duyurulur.

ANKARA ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU

EK: Doktor Bilgilendirme Mektubu