İlaç Geri Çekme İşlemi Hakkında

İlaç Geri Çekme İşlemi Hakkında

EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş tarafından gönderilen ekli yazı ile, Suprax 100 mg/5 ml Pediatrik Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Kuru Toz adlı ilacın 1703002 numaralı partisi için, Sağlık Bakanlığı tarafından, heterojen görünümlü toz olmasının tespit edilmesinden dolayı, 1703002 numaralı partiye, 19 Kasım 2015 tarih ve 29537 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanan "Geri Çekme Yönetmeliği"ne göre 2. sınıf B seviyesinde (eczane düzeyinde) geri çekme işlemi yürütülmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda, ürünün 1703002 no’lu partisinin satış ve dağıtımının derhal durdurularak duyuru ekinde bulunan “Teslim Tutanağı” ile birlikte EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş ’ye iade edilmesi gerekmektedir. Konuyla ilgili duyuru ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Meslektaşlarımıza önemle duyurulur.

Ek-1: Geri Çekme Duyurusu

Ek-2: Teslim Tutanağı

ANKARA ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU