Altındağ İlçesindeki Eczanelerin Tabelaları Hakkında

Altındağ İlçesindeki Eczanelerin Tabelaları Hakkında

Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 23.05.2018 Tarih ve 3252 Nolu Kararı ile Ankara İli Altındağ İlçesindeki kentsel sit alanına ilişkin, Ankara II numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 27.07.2015 tarih ve 1484 sayılı kararı ile belirlenen Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartlarının 2.11. maddesi gereği kentsel sit alanında kalan eczanelerin tabela uygulamalarının, Bölge Kurulundan izin alındıktan sonra yapılabileceğine karar verilmiştir.

Bu nedenle Ankara İli Altındağ İlçesindeki Eczanelerin tabela uygulamaları için Kültür Ve Turizm Bakanlığı Ankara II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulundan izin almaları gerekmektedir.

Meslektaşlarımıza önemle duyurulur.

EK-1: Bölge Kuruluna Gönderilen Yazı

EK-2: Altındağ Belediyesi'nden Gelen Yazı

EK-3: Bölge Kurulundan Gelen Yazı

ANKARA ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU