Farmainbox Onayları Hakkında

Farmainbox Onayları Hakkında

Bilindiği üzere Odamız Sıralı Reçete Dağıtım birimi tarafından eczanelerimize adil bir şekilde paylaştırılan reçetelerin Farmainbox icmal listeleri, SGK ve TEB arasında imzalanan protokol gereği her ay Odamız tarafından onaylanmaktaydı. Nisan ayından bu yana Sıralı Dağıtıma tabi ilaçlara ait reçetelerin icmal listelerinin onayı elektronik ortamda yapılabilmektedir. Elektronik onay çıktılarında TEB ve AEO logosunun olması icmalin elektronik olarak onaylandığını göstermektedir. Bu logonun yer almadığı icmal listeleri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kabul edilmemektedir. Kabul edilen ve kabul edilmeyen icmal listesi görsel örnekleri ve yazıcı ayarlanın yapılmasına ilişkin bilgilendirme ekte mevcuttur. 

Meslektaşlarımıza önemle duyurulur.

NOT: Mor ve Turuncu Reçeteler, Eritropoetin ve Darbepoetin reçeteleri ile Diyaliz Solüsyon reçeteleri için Odamızın ıslak kaşesinin olması gerekmektedir.

EK: Bilgilendirme Kılavuzu

ANKARA ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU