"Yardımcı Eczacılık" Başvuru ve Çalışma Şartları Belli Oldu!

"Yardımcı Eczacılık" Başvuru ve Çalışma Şartları Belli Oldu!

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu(TİTCK), yardımcı eczacılık konusunda CİMER, BİMER vb. iletişim kanalları ve sahada yaşanan mağduriyetler ile ilgili il sağlık müdürlüklerine yapılan geri bildirimler sonrası konuya açıklık getirmek üzere bilgilendirmede bulundu.

TİTCK tarafından yapılan açıklama, İl Sağlık Müdürlükleri tarafından 26 Temmuz 2018 tarihinde bölge eczacı odalarına duyuruldu.

Bu bilgilendirmede, "Eczacılık fakültesi mezunu olup, okuma hakkını 01.01.2013 tarihinden sonra elde eden eczacılar serbest eczane açmak veya serbest eczanelerde mesul müdürlük yapmak istedikleri takdirde bir yıl süreli yardımcı eczacılık görevlerini tamamlamış olmalıdırlar." ifadesi yer alıyor.

Yardımcı eczacılar nerelerde hizmet verebilir?

Açıklamaya göre; serbest eczanelerde mesul müdür sorumluluğunda yardımcı eczacı ünvanıyla, serbest eczanelerde ikinci eczacı ünvanıyla, kamuya ve özel sektöre ait hastane eczanelerinde eczacı ünvanıyla ve askerlik vazifesinin ifası esnasında hastane eczanelerinde eczacı ünvanıyla  hizmet veren yerlerde bir yıl süre ile hizmet vermiş olan eczacılar yardımcı eczacılığını tamamlamış sayılacak.

Kamu ve özel hastanelerde çalışılan süre dikkate alınacak!

Açıklamada yer alan bu dört görev yerinde farklı zamanlarda görev yapılması durumunda, yardımcı eczacılık için öngörülen bir yıllık sürenin hesaplanmasında dikkate alınacak konular ise şu şekilde belirtiliyor:

"Serbest eczaneler ve özel hastane eczanelerinde çalışılan süreyi gösterir müdürlük kayıtları ve bu görevine ilişkin SGK hizmet dökümünde yer alan hizmet süreleri dikkate alınır. İl Sağlık Müdürlüğü’ne bildirim yapılmaksızın eczanede çalışılan süreler, il sağlık müdürlüğünün yapacağı denetimlerde yardımcı eczacının eczanede bulunup bulunmadığının kontrol edilmesi imkanını ortadan kaldıracağından geçersiz sayılır.

Kamuya ait hastane eczaneleri ile askerlik hizmetinin yapıldığı hastane eczanelerinde çalışılan süre için ilgili kurumdan alınacak belge ve bu görevine ilişkin SGK hizmet dökümünde yer alan hizmet süreleri dikkate alınır."

Denetimlere "üç kez" şartı

Konu ile ilgili bir diğer maddeye göre,  İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan serbest eczane ve hastane eczanesi denetimlerinde veya bölge eczacı odası tarafından gerçekleştirilen serbest eczane denetimlerinde yardımcı eczacının veya yardımcı eczacılığını tamamlamamış eczacının eczanede mazeretsiz üç kez bulunmadığının tespiti halinde üçüncü tespit tarihine kadar geçen süreler çalışma süresi hesaplamasına dahil edilmiyor

Mezuniyet belgesi ile de başvuru yapılabilecek

Yardımcı eczacılığını serbest eczanelerde yapmak isteyen eczacılar, il sağlık müdürlüğüne başvurularında diploma yerine mezuniyet belgesi ile başvuru yapabilecek.

Yardımcı eczacılık yapmak üzere ilgili İl Sağlık Müdürlüğü’ne eksiksiz başvuru yapan eczacıların talepleri kayıt altına alınacak ve  yardımcı eczacılık süresini tamamlamış eczacılar yine aynı makamdan bu görevi tamamladıklarına dair yazı alabilecek.

Nezaret görevi için diploma şart!

Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik'in 14’üncü maddesinin ikinci fıkrası hükmü gereğince eczane sahip ve mesul müdürünün on beş güne kadar eczanesinden ayrılışlarında eczanede nezaret görevini sürdürecek yardımcı eczacıların, diplomalarını il müdürlüğüne sunması gerekiyor.

İkinci eczacılık yardımcı eczacılık yerine geçecek

TİTCK'in yapmış olduğu bilgilendirme yazısına göre, ikinci eczacı çalıştırılan eczacıların çalıştığı süreler yardımcı eczacılık yapılması için gerekli süreden sayılacak. Görev yapacağı eczaneyi kendisinin bulmaması durumunda bölge eczacı odasına başvuru yapacak.  

Bölge eczacı odası ise yardımcı eczacıya ait bilgileri ilgili İl Sağlık Müdürlüğü’ne bildirecek. Bu sayede kayıtların söz konusu yardımcı eczacı ve hizmet yaptığı eczaneye ait bilgilerin İl Sağlık Müdürlükleri ve eczacı odaları arasında tam bir eşgüdüm içerisinde tutulması sağlanacak.

Yardımcı Eczacılık Hakkında Bilgilendirmenin tam metni için TIKLAYINIZ.