Kurum Hekimliklerinde, Belediye Polikliniklerinde, Huzurevi Polikliniklerinde ve Mediko-Sosyal Polikliniklerinde E-Reçete Uygulaması

Kurum Hekimliklerinde, Belediye Polikliniklerinde, Huzurevi Polikliniklerinde ve Mediko-Sosyal Polikliniklerinde E-Reçete Uygulaması

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından 31/07/2018 (Bugün) tarihinde Kurum Hekimliklerinde, Belediye Polikliniklerinde, Huzurevi Polikliniklerinde ve Mediko-Sosyal Polikliniklerinde E-reçete uygulaması ile ilgili yayımlanan duyuru ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Ek-1: 27/07/2018 Tarihli Kurum Duyurusu

Ek-2: 19/07/2018 Tarihli Kurum Duyurusu

ANKARA ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU