Yerelleşme Sürecinde Pasife Alınacak İlaçlar Hakkında

Yerelleşme Sürecinde Pasife Alınacak İlaçlar Hakkında

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından 16/05/2018 tarihinde “Yerelleşme Sürecine İlişkin Duyuru” ile Onuncu Kalkınma Planı ve 64. Hükümet 2016 Yılı Eylem Planı kapsamında 31/07/2018 tarihinden itibaren Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) pasiflenecek ilaçlara ilişkin listeler yayımlanmıştır.

Meslektaşlarımızın stok zararları dahil olmak üzere gerekli tüm önlemlerini almaları amacıyla önemle duyurulur.

EK-1: 20180516 Kurum Duyurusu

EK-2: Birinci Aşama Pasiflenecek İlaç Listesi

EK-3: İkinci Aşama Pasiflenecek İlaç Listesi


ANKARA ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU