Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Kararı Hakkında

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Kararı Hakkında

25.05.2018 tarih ve 30431 sayılı Resmî Gazete ’de Beşerî Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar yayınlanmıştır. Buna göre:

MADDE 1- 6/2/2017 tarihli ve 2017/9901 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Beşerî Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 2- (1) Beşerî Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğde tanımı yer alan kaynak fiyat takibi yapılmayan ürünler için 2019 yılının dönemsel Avro değeri geçerlilik tarihine kadar uygulanmak üzere %2,5 seyyanen artış uygulanır.

(2) 2 nci maddenin onuncu fıkrasında belirtildiği şekilde güncellenen değerlerin birinci fıkra kapsamında seyyanen gerçekleştirilen artış nedeniyle aşılması durumunda da kaynak fiyat takibi yapılmayan ürün statüsü korunacaktır.”

MADDE 2- Bu karar Resmi Gazete’de yayımlandıktan 3 iş günü sonra yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Meslektaşlarımıza önemle duyurulur.

EK: Resmi Gazete


ANKARA ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU