Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların Entegrasyon İşlemleri Hakkında

Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların Entegrasyon İşlemleri Hakkında

Değerli Meslektaşlarımız;

Bilindiği üzere 30.09.2017 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 483 Sıra nolu Tebliğin 8.Maddesinin 3. Fıkrası; Yeni Nesil Ödeme kaydedici cihazlarla, satış uygulama yazılımları ve donanımlarının entegrasyon zorunluluğuna hükmetmektedir.

25.05.2018 tarih ve 30431 sayılı Resmî Gazetede Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan konu ile ilgili yapılan değişiklik tebliği yayımlanmış ve buna göre uygulama 01.10 2018 tarihine ertelenmiştir.

Meslektaşlarımıza önemle duyurulur.

EK: Resmi Gazete


ANKARA ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU