60mg Psödoefedrin İçeren Müstahzarlar 01/06/2018 Tarihi İtibariyle Kontrole Tabi

60mg Psödoefedrin İçeren Müstahzarlar 01/06/2018 Tarihi İtibariyle Kontrole Tabi

T.C Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu “Beşerî Tıbbi Ürün Klinik Değerlendirme Komisyonu” tarafından,  psödoefedrin içeren ilaçların uyuşturucu madde imalinde kullanılmasını engellemek amacı ile 01.06.2018 tarihinden itibaren 120 mg psödoefedrin içeren müstahzarlara uygulanan tüm tedbirlerin 60mg psödoefedrin içeren müstahzarlara da uygulanması kararı alınmıştır.

Alınan karar doğrultusunda 60mg psödoefedrin ile tuzlarını kombine olarak ihtiva eden ilaçlar 01/06/2018 tarihi itibariyle “Normal Reçete ile Verilmesi Gereken İzlemeye Tabi İlaç” kapsamına alınacak ve renkli reçete sistemine entegre edilecektir.

Bu kapsamda odamızca 25/05/2018 tarihi itibari ile yapılan çalışma sonucu oluşturduğumuz “60mg psödoefedrin ile tuzlarını kombine olarak ihtiva eden ilaçlar” listesi ekte bilgilerinize sunulmuştur. 25/05/2018 tarihi sonrası Türkiye İlaç Ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından yapılacak “Psödoefedrin” etken maddesi ile ilgili duyuruların takip edilmesi önem arz etmektedir.

Meslektaşlarımıza önemle duyurulur.

EK: 20180525 “60mg Psödoefedrin İle Tuzlarını Kombine Olarak İhtiva Eden İlaçlar”

ANKARA ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU