SUT Değişikliğinde Yaşanan Tereddütler Hakkında

SUT Değişikliğinde Yaşanan Tereddütler Hakkında

21.03.2018 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan SUT değişikliklerinde, uygulamada tereddüt yaşanılan konular ile ilgili Türk Eczacıları Birliği’nin Sosyal Güvenlik Kurumu’na yazdığı yazıya, Kurum tarafından 18.05.2018 tarih ve E.4520383 sayılı yazı ile cevap verilmiş olup, buna göre;

Meslektaşlarımıza önemle duyurulur.

EK: Sosyal Güvenlik Kurumu'nun Yazısı

ANKARA ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU