E-Reçeteye Geçiş İşlemleri Hakkında Duyuru

E-Reçeteye Geçiş İşlemleri Hakkında Duyuru

TİTCK tarafından 01/06/2018 (Bugün) tarihinde yayımlanan duyuru ile; ekteki talimatname gereği 15.05.2018 tarih ve 2018/2 (e.90391) sayılı Genelge ile ilan edilen e-reçeteye geçiş işlemlerinin 16 Temmuz 2018 tarihinden itibaren (*) uygulanacağı ve talimatnamenin İl Sağlık müdürlükleri tarafından tüm özel ve kamu sağlık hizmet sunucularına duyurulması gerektiği bildirilerek;
“(*) Sağlık hizmet sunucuları ve entegrasyon firmalarının e-reçeteye geçiş işlemlerinin takvimlendirilmesi amacıyla Bakanlıkla iletişime geçilmesi gerektiği ve E-reçeteye geçiş işlemlerinin zikredilen tarih itibariyle tüm ülke sathında defaten yapılmayacak olup entegrasyon işlemlerini tamamlayan ve müracaatta bulunan sağlık kurum ve kuruluşlarından başlamak üzere tedricen yapılacağı” ifade edilmiştir.

Meslektaşlarımıza önemle duyurulur.

 

EK-1: TİTCK Genelge 2018-2 Hakkında Talimatname

EK-2: TİTCK Renkli Reçete 2018-2 Sayılı Genelge

ANKARA ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU