(Güncellendi!!) Sağlık Uygulama Tebliği’nin 4.2.16 Maddesi İle İlgili Medula Duyurusu

(Güncellendi!!) Sağlık Uygulama Tebliği’nin 4.2.16 Maddesi İle İlgili Medula Duyurusu

SUT’un 01/04/2016 tarihinde yürürlüğe giren 4.2.16 maddesi beşinci fıkrasında; “İki yaşına kadar inek sütü ve/veya çoklu gıda protein alerjisi olan bebeklere öncelikle ileri derecede hidrolize mamalar başlanır. İleri derecede hidrolize mamanın tolere edilemediği durumlarda, anafilakside, enteropatide, eozinofilik özofajitte, besin protein ilişkili enterokolit sendromunda veya çoklu besin alerjileri gibi ağır vakalarda aminoasit bazlı veya pirinç proteini bazlı mamalar kullanılır.” şeklinde düzenlenen kuralına istinaden aminoasit bazlı veya pirinç proteini bazlı mamaların reçete kaydı sırasında “368- Hidrolize mamanın tolere edilemediği durumlarda, anafilakside, enteropatide, eozinofilik özofajitte, …” teşhis kodu seçilmektedir.

Medula provizyon sisteminde 04/06/2018 tarihinde yapılan duyuru ile 01/04/2018 tarihinden önce tedaviye başlayan hastalar için hidrolize mamalarla tedaviye başlama kuralı olmadığından aminoasit bazlı veya pirinç proteini bazlı mamalar için düzenlenen reçetelerin girişinde “372- SUT değişiklik tarihinden önce başlanan tedavi” teşhis kodunun seçilmesi gerektiği bildirilmiştir.

Meslektaşlarımıza önemle duyurulur.

ANKARA ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU